Våra verksamhetsområden

Vårdnadstvister

Advokat Susanna Landström kan hjälpa dig med juridiskt biträde i tvister om vårdnad, barns boende eller umgänge. Om ditt ärende hanteras som en tvist i domstol kan under vissa förutsättningar största delen av arvodet betalas av rättsskyddet i din hemförsäkring eller av statlig rättshjälp.

Brottmål

Vi åtar oss löpande uppdrag som offentlig försvarare för personer som är misstänkta för brott. Även den som har blivit utsatt för brott har under vissa förutsättningar rätt till ett ombud, ett s k målsägandebiträde. Kontakta oss direkt om du är i behov av offentlig försvarare eller målsägandebiträde, eller tala med polisen eller åklagaren angående detta.