Advokat

Susanna Landström

Utbildning / erfarenhet
 • Jur kand examen 1997, Umeå Universitet
 • Utredningsassistent, Brottsoffermyndigheten i Umeå, 1997-1998
 • Tingsnotarie, Svegs tingsrätt, 1998-1999
 • Biträdande jurist, Legare Advokatbyrå, Stockholm, 1999-2000
 • Beredningsjurist, Mark- och Miljödomstolen, Östersunds tingsrätt, 2000-2001
 • Biträdande jurist och advokat, Advokatfirman Abersten HB, Sundsvall, 2001-2013
 • Adjungerad ledamot (domare), Hovrätten för Nedre Norrland, 2013-2014
 • Advokat och delägare i Stenstadsadvokaterna 2014-
 • Medlem av Sveriges Advokatsamfund 2004.

Advokat

Johan Backlund

Utbildning / erfarenhet
 • Jur kand examen Uppsala Universitet, 2005
 • Arbetsskadehandläggare, Försäkringskassan, Skellefteå, 2004-2005
 • Biträdande jurist och advokat, Advokatfirman Abersten HB, Sundsvall, 2006-2014
 • Advokat och delägare i Stenstadsadvokaterna 2014-
 • Medlem av Sveriges Advokatsamfund 2011.