Välkommen till Stenstadsadvokaterna Sidén & Backlund

Stenstadsadvokaterna är en personlig och allmänpraktiserande advokatbyrå med särskild inriktning på familjerätt, straffrätt, socialrätt samt asylrätt. Vi, advokaterna Susanna Sidén och Johan Backlund, har lång erfarenhet och hög kompetens inom dessa rättsområden.

Kontakta oss så kommer vi gemensamt fram till hur vi kan hjälpa dig bäst.

Advokat-Sundsvalladvokadsamfundet